Kuntavaalit 2021

Haluan jatkaa Iisalmen kehittämistä ja sen vuoksi olen ehdolla kuntavaaleissa 2021. Viimeisen kahdentoista vuoden aikan olen huomannut, kuinka alueellisen yhteistyön ja edunvalvonnan merkitys vahvistuu. Iisalmi on menestyvä seutukaupunki, jonka merkitys myös yläsavolaisessa kuntayhteistyössä on merkittävä. Toimivilla palveluilla varmistamme, että Iisalmi kehittyy ja että iisalmelaiset voivat hyvin.

Kuntavaalit käydään Suomessa 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään  26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021. Kuntavaalien siirron vuoksi ennakkoäänestysaikaa pidennetään kahteen viikkoon kotimaassa. Muista käyttää äänioikeuttasi, aikaa äänestää nimittäin on.

Alla olen luetellut tärkeimmät teemani ja ajatukseni kesän 2021 kuntavaaleja – ja luonnollisesti Iisalmea koskien. Haluan olla mukana seuraavanlaisen Iisalmen kehittämisessä.

chart

Elinvoimainen Iisalmi

Kunta on alueensa tärkein elinvoiman kehittäjä ja mahdollistaja, tarkastellaan asiaa missä päin Suomea tahansa. Yhdessä alueiden yritysten kanssa työskentelemällä pidämme kiinni ja erityisesti kehitämme elinvoimaamme. Kun Iisalmi ja myös koko Ylä-Savo ovat elinvoimaisia, pystymme pitämään  kuntataloutemme vahvana. Tämä vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kun investoimme järkevästi ja teemme yrittäjyyttä sekä investointeja tukevaa kaavoitusta, myös yritysten toiminta ja kehittyminen on meillä mahdollista. Monta menestystarinaa onkin vielä kirjoittamatta.

Elinvoiman tulee näkyä ja tuntua myös kuntalaisille. Pitämällä esimerkiksi kunnallisen verotuksen maakunnan alhaisimmalla tasolla, todistamme, että olemme aidosti elinvoimaista seutua. Silloin täällä kannatta todellakin asua ja yrittää!

trees

Kestävä tulevaisuus

Iisalmessa tulee huomioida jatkossa kestävän kehityksen ulottuvuudet entistä voimallisemmin, jotta tulevaisuutemme on kestävällä uralla. Valmistuva Iisalmen ilmasto-ohjelma on oiva työkalu tämän saralla. Kaupungin ilmastotyö on sekä pieniä tekoja että innovaatioita: puurakentamisen edistäminen, etätyön lisääminen, lähiruoan suosiminen sekä vastuullinen metsien- ja vesistöjen hoito ovat esimerkkejä teoista, joita voimme Iisalmessa tehdä.

Kestävä kehitys on nykypäivää ja varsinkin tulevaisuutta – tulevien sukupolvienkin vuoksi.

mouse

Tulevaisuuden opiskelu- ja työelämä

Kulunut vuosi on opettanut, kuinka joustavuutta työssä ja opinnoissa voidaan ottaa käyttöön – kun on ollut pakko. Toisen ja korkea-asteen koulutusta tulee meillä kehittää yhä ja näissä tulee ottaa soveltavavasti käyttöön entistä joustavammat muodot opiskella.

Tulevaisuudessa opiskelu ja työskentely ovat entistä enemmän paikasta ja ajasta riippumattomia. Kaupungin tilainvestoinneissa tulee ottaa huomioon muuntojoustavuus ja jo nykyisen opiskelun ja työnteon tarpeet – tulevaisuudesta puhumattakaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi opiskelu- ja työskentelytilojen lisäämistä kaupungin ja kuntayhtymien tiloissa.

speaker

Ihmisten kokoinen Iisalmi

Iisalmi on ihmisen kokoinen. Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa meidän yhteisiin asioihin ja päättäjinä olemme vastuussa tämän toteutumisesta. Käytännössä osallisuutta edistetään muun muassa osallistavan budjetoinnin ja järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen avulla. Eikä kuntalaisten kuuntelemista sovi unohtaa. Tämä tarkoittaa muun muassa kuntalaisten kuulemista ja oma-aloitteista vaikuttamista, sujuvaa tiedonkulkua ja tekniikan entistä laajempaa hyödyntämistä.

Kaupungin palvelut ovat ihmisiä varten, eikä näitä tuoteta vain näön vuoksi.

like

Hyvinvoiva kaupunki

Hyvinvoivat ihmiset muodostavat hyvinvoivan kaupungin. Iisalmi tunnetaan oivista vapaa-ajanviettomahdollisuuksistaan, joiden kehittämistä tulee jatkaa. Kun pian uudessa uimahallissa uidaan, on kulttuurikeskuksen korjauksen sekä Kankaan jäiden kehittämisen aika. Eikä hyvinvoinnissa kyse ole todellakaan vain seinistä, vaan palveluista ajasta ja paikasta riippumatta. Kun panostamme laadukkaisiin ja ennaltaehkäiseviin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin, olkoon kyse lenkkipolusta, tukipalveluista tai kulttuuritapahtumista, taataan jokaiselle mahdollisuus voida hyvin.

Kun palvelut ovat kunnossa, viihdymme ja erityisesti voimme hyvin Iisalmessa.

Keskustatunnus-2020-ilman-taustaa-musta-300x300Ehdolla olen keskustan riveissä – luonnollisesti.
Myös Iisalmen keskusta on julkaissut oman kuntavaaliohjelmansa. Yhteiseen ohjelmaamme voit tutustua Iisalmen keskustan sivuilta.